ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน หาดจิมบาลัน วัดเม็งวี วิหารทานาล็อต ประตูสวรรค์ ทะเลสาบบราตัน เทือกเขาเบดูกัล
เริ่มต้น 12,999 บาท
ติดต่อสอบถาม


สายการบิน : 

เที่ยว : เกาะบาหลี-หาดจิมบารัน-วัดเม็งวี-วานากิริฮิลล์-ประตูสวรรค์-เทือกเขาเบดูกัล-วัดอุลัน ดานู-ทะเลสาบบราตัน-วิหารทานาล็อท-วิหารอูลูวาตู-สวนพระวิษณุ-อนุสาวรีย์มหาภารตะ

ช้อป : ร้านกฤษณะ

พัก : 4ดาว

รหัสทัวร์  : WD10092562114