ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , VISA ( DUBAI ) 


       ดูไบ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศมีพื้นที่ประมาณ 3,225 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 1,674,527 คน ดูไบถือเป็นเมืองแห่งความมหัศจรรย์เพราะที่ถูกผันแปรจากดินแดนทะเลทรายมาสู่ความมั่งคั่งในการค้า บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์กลางธุรกิจไม่จำกัดเฉพาะการค้าน้ำมันแบบก่อนๆ  ขณะที่ตึกสูงระฟ้าผุดขึ้นทั่วเมืองรวมถึงตึกสูงสุดในโลกกว่า 180 ชั้นที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ากันว่าเครนที่ใช้งานก่อสร้างในโลกขณะนี้ กว่า 40% อยู่ในดูไบ (โอ้โห)และรายได้หลักของชาวดูไบมาจากหลายทางไม่เฉพาะการขายน้ำมันถือที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศเพราะมีการผลิตน้ำมันสู่ตลาดโลกวันละ 2-2.5 ล้านบาร์เรลหากคิดรายได้เป็นเงินไทยตกวันละร่วมหมื่นล้านบาทเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีไม่มากและส่วนใหญ่ประชากรเป็นชาวต่างชาติที่เข้าไปอาศัย กว่า 75%ที่นี่จึงนับเป็นเมืองน่าสนใจที่สุดด้วยอัตราการเติบโตของจีดีพีสูงที่สุดในโลก

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ( DUBAI )
1. พาสปอร์ตเล่มจริง หากมีหลายเล่มให้นำมาด้วย ( จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน )
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน
3. สำเนาใบรับรองการทำงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท , ทะเบียนการค้า
4. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีมีหลายบัญชี แนะนำให้นำมายื่นด้วย
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ถ่ายเอกสาร
6. Confirmation Booking ของตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรสต์ ( เท่านั้น )
7. หลักทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน คอนโด หุ้น กองทุน รถ เป็นต้น  ( ถ้ามี )
8. รายละเอียดของผู้เดินทางที่ต้องแจ้งในใบปะหน้าก่อนส่งให้ทางสายการบินเอมิเรสต์ คือ
– ชื่อบิดา-มารดา ของผู้เดินทาง
– บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
– ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะไปพักในดูไบ
– Education background แจ้งว่าเรียนจบที่ไหน และสาขาอะไร
– สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้วให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย
 
เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าธุรกิจ ( DUBAI )
1. พาสปอร์ตเล่มจริง หากมีหลายเล่มให้นำมาด้วย ( จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน )
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน
3. หลักฐานแสดงตนว่าเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท , ทะเบียนการค้า
4. หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีมีหลายบัญชี แนะนำให้นำมายื่นด้วย
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ถ่ายเอกสาร
6. จดหมายเชิญจากบริษัทที่อยู่ใน UAE
7. Confirmation Booking ของตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรสต์ ( เท่านั้น )
8. รายละเอียดของผู้เดินทางที่ต้องแจ้งในใบปะหน้าก่อนส่งให้ทางสายการบินเอมิเรสต์ คือ
– ชื่อบิดา-มารดา ของผู้เดินทาง
– บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
– ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะไปพักในดูไบ
– Education background แจ้งว่าเรียนจบที่ไหน และสาขาอะไร
– สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้วให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย

ค่าบริการในการดำเนินการและค่าธรรมเนียม VISA
ค่าบริการในการดำเนินการ
ราคา   5,000   บาท / ท่าน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว   
ราคา   4,500   บาท / ท่าน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ   
ราคา   4,500   บาท / ท่าน
**ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า , ระยะเวลาการดำเนินการ 10 วันทำการ**
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมของทางสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับทางสถานทูตกำหนด  เนื่องจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE )ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย จึงต้องขอวีซ่าผ่าน สายการบินเอมิเรตส์ และต้องแพลนโรงแรมที่ผู้เดินทางไปพัก รวมไปถึงผู้เชิญที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สอบถามรายละเอียดโทร : 0966562419
CALLCENTER : 02 589 0227 

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com
     

  ID : sammiie