VISA B1 / B2 (USA) วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ 10 ปี


      วีซ่าประเภท B1 / B2 ( วีซ่าเยี่ยมเยือน ) เป็นวีซ่าสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในแบบชั่วคราวโดยมีวัตถุประสงค์หลักในทางธุรกิจ (B-1) , โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าประเภท B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน อาทิเช่น การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา , วีซ่าประเภท B-2 ,มีไว้ใช้ในการท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนเพื่อน ๆ เครือญาติ  พักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์  เป็นต้น แต่วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

รีวิวลูกค้า VISA B1/B2 ของทางบริษัท

( ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่ ทุกกรณี )

รีวิวลูกค้าช่องทาง FANPAGE : https://www.facebook.com/Wisdomworldandtravel                
                      

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอ VISA ประเภท B1 / B2

 1. PASSPORT เล่มจริง และถ่ายเอกสาร 
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว (ห้ามใส่แว่น,เห็นใบหู) 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (กรณีถ้าเคยเปลี่ยน)
 5. สำเนาใบทะเบียนสมรส , สำเนาทะเบียนใบหย่า (ถ้ามี)
 6. หลักฐานการทำงาน Bank 
 7. วุฒิการศึกษาสูงสุด (เฉพาะผู้ชาย)
 8. กรณีมีเอกสารจดหมายเชิญจากคนรู้จักที่ต่างประเทศ จะต้องใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล ฯลฯ

  หมายเหตุ หากลูกค้าไม่เข้าใจขั้นตอนการเตรียมเอกสาร  เอกสารมีปัญหา เอกสารไม่ครบ หรือท่านเคยยื่นเองมาแล้วไม่ผ่าน เราช่วยให้คำปรึกษาท่านได้ และเราจะช่วยท่านเอง

  *กรณีท่านใดที่ยื่นด้วยตัวเองแล้วไม่ผ่าน หากต้องการแก้ไขวิธีการยื่นให้เปอร์เซ็นผ่านง่ายขึ้น หรือต้องการจะเดินทางด่วนแต่ไม่มีวันนัดสัมภาษณ์เราช่วยคุณได้ สามารถติดต่อเราได้ทันทีตามเบอร์โทรด้านล่าง

 สอบถามข้อมูลเพียง คลิ๊ก ! ID LINE 

 ID : gwv9696     ID : sammiie

 สอบถามโทร คลิก : 096 656 2419 (คุณแซม)

 สอบถามโทร คลิก : 094 445 5526 (คุณโอ๊ต)

สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชม. 


CALLCENTER : 02 589 0227  

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com        
                     
ค่าบริการในการดำเนินการยื่นขอวีซ่า B1/B2

 

1)  การยื่นในแบบ กรณีพิเศษ โดยให้บริษัททัวร์รับรอง และมีบริการดังต่อไปนี้ (โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้)

 •  ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการยื่นขอ วีซ่า
 •  ทางเราจะมีคอร์สฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ ก่อนไปสัมภาษณ์จริง
 •  กรณีนี้ท่านใดที่เคยยื่นเองแล้วไม่ผ่าน  เคลสนี้เราสามารถช่วยท่านได้
 •  ถ้าผลผ่านได้วีซ่า 10 ปีแน่นอน 
  (ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร 3-7 วัน)  ค่าบริการ  15,000  บาท
  *สำหรับท่านที่คิดว่าเอกสารของท่านเองไม่แน่นพอ การเงินมีไม่มากพอ เราแนะนำให้ยื่นแบบนี้*

 

2)  การยื่นในแบบ ทั่วไป บริการนี้เราจะชี้แนวทางและให้คำแนะนำในการยื่นเอกสาร การยื่นแบบนี้เราแนะนำสำหรับท่านที่ใช้เอกสารเป็นจดหมายเชิญจากคนรู้จัก , ญาติพี่น้อง ที่ประเทศอเมริกา
(ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร 3-7 วัน)  ค่าบริการ  8,000  บาท
*สำหรับท่านที่คิดว่าเอกสารของท่านเองเพียงพอแล้ว มีเครดิตหรือเคยมีวีซ่าอเมริกา เราแนะนำให้ยื่นแบบนี้*
หมายเหตุ : ราคาค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าของทางสถานทูต , ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางสถานทูตกำหนดมา , ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับการดุลพินิจการพิจารณาของสถานทูตหรือเจ้าหน้าที่กงศุลเท่านั้น
 

 สอบถามโทร คลิก : 096 656 2419 (คุณแซม)

 สอบถามโทร คลิก : 094 445 5526 (คุณโอ๊ต)

สามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชม. 


CALLCENTER : 02 5890227  

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com

 สอบถามข้อมูลเพียง คลิ๊ก ! ID LINE

 ID : gwv9696     ID : sammiie