ประเทศจีน ,VISA (Chinese)


        ประเทศที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นแผ่นดินใหญ่อย่างประเทศจีน คงเป็นเป้าหมายที่ใครหลายคนอยากไปเยือนไม่น้อย ด้วยวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ประเพณี และขนบธรรมเนียมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีนอย่างมาก ประเทศจีน เป็นประเทศเก่าแก่ที่มีอาณาเขตพื้นที่กว้างใหญ่นับเป็นอันดับ 4 ของโลก ด้วยความแตกต่างทางด้านภูมิภาคจึงทำให้จีนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวมความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้มากที่สุด ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผสมผสานความงดงามและความมหัศจรรย์ทางภูมิศาสตร์ไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมอารยะธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ปัจจุบัน จีนมีสถานที่สำคัญที่เป็นมรดก โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติรวมทั้งสิ้นถึง 41 แห่ง นับเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศแถบเอเชียเลยทีเดียว

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าจีน
1. หนังสือเดินทางเล่มจริง Passport ( จะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และหน้าว่าง 2 หน้า )
2. รูปถ่าย ขนาด 33 * 48 มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังขาว หน้าตรง ไม่ปกปิดใบหู ห้ามใส่แว่น ไม่ใส่ชุดข้าราชการ,ไม่ใส่ชุดแขนกุด, ไม่ใส่เสื้อขาว ( รูปถ่ายต้องไม่เกิน 3 เดือน )
3. สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ( ถ้ามี )
5. ที่พัก หรือ เอกสารการจองโรงแรม
6. โปรแกรมทัวร์ หรือ แพลนการเดินทาง ขอชื่อเมืองที่เข้า 
7. ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่บ้านพร้อมเบอร์โทร , ที่อยู่ที่ทำงาน , ตำแหน่งงาน , ชื่อญาติที่ติดต่อได้ที่เมืองไทย


ค่าบริการและค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน

เข้า - ออก จีน จำนวน 1 ครั้ง
ค่าบริการทั่วไป 5 วันทำการ  ค่าธรรมเนียม 1,600 บาท + ค่าบริการ 2,500 บาท
ค่าบริการแบบเร่งด่วน 3 วันทำการ  ค่าธรรมเนียม 2,600 บาท + ค่าบริการ 2,500 บาท

เข้า - ออก จีน จำนวน 2 ครั้ง
ค่าบริการทั่วไป 5 วันทำการ  ค่าธรรมเนียม 2,600 บาท + ค่าบริการ 2,500 บาท
ค่าบริการแบบเร่งด่วน 3 วันทำการ  ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท + ค่าบริการ 2,500 บาทอายุการใช้งานวีซ่าท่องเที่ยวจีน
อายุของวีซ่า: 3 เดือน สำหรับวีซ่า ประเภทเข้าจีน 1 ครั้ง
อายุของวีซ่า: 6 เดือน สำหรับวีซ่า ประเภทเข้าจีน 2 ครั้ง
ระยะเวลาที่สามารถพำนักในประเทศจีน ประมาณ 30 วัน
***หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทางสถานทูตกำหนดมา และ ในกรณีที่ให้ทางเราจัดส่งวีซ่าที่ผ่านแล้วกลับไปให้ท่านทางไปรษณีย์ จะมีค่าบริการ EMS อีก 100 บาท


สอบถามโทร :  096 656 2419
CALLCENTER : 02 589 0227  

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com
   

  ID : sammiie