ช่องทางที่ 1
   ชำระค่าบริการด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ก่อนที่ลูกค้าจะได้ทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องก่อน และเก็บหลักฐานการโอนเงิน ( สลิปการโอน ) ไว้ด้วยทุกครั้ง ละส่งหลักฐาน ( สลิปการโอน ) ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัททางช่องทางติดต่อ  LINE  FACEBOOK หรือ ที่บริษัท

  

726-2-38200-8  วรพงษ์ รู้คงประเสริฐ

 

 980-8-65839-3  วรพงษ์  รู้คงประเสริฐ

 

ช่องทางที่ 2   ชำระค่าบริการด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต ทางบริษัทไม่มีนโนบายเรียกเก็บเงินสดของท่านลูกค้านอกสถานที่ ที่ไม่ใช่ออฟฟิตที่ตั้ง หากมีการกระทำดังกล่าว โปรดท่านลูกค้ารีบแจ้งทางบริษัททันที เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลภายนอก หรือ การกระทำทุจริตภายในบริษัท 

หมายเหตุ : ก่อนชำระเงินค่าบริการต่างๆ ของบริษัท รบกวนตรวจสอบเลขบัญชีก่อนทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องชำระเงินกับเลขบัญชีของบริษัทตามเลขที่บัญชีนี้เท่านั้น*

สถานที่ชำระเงิน : 2/20  ซอยชินเขต 1  ถนนงามวงศ์วาน 43 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

Contact us : 2/20  Soi Chinnakhad 1, Road Ngamwongwan 43 Thung Song Hong  , Laksi , Bangkok 10210