ทราบกันหรือไม่ว่า ประเทศไทยเรามีพาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทางทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน เราอาจจะเคยเห็นบางคนเป็นคนไทย แต่ทำไมถือพาสปอร์ตสีหน้าปกแตกต่างจากเรา วันนี้เราจะมาไขความลับที่ (บางคน) อาจจะยังไม่รู้ความแตกต่าง ของสีบนหน้าปกพาสปอร์ตกัน

        ทุกคนคงจะทราบความสำคัญกันอยู่แล้วว่า “พาสปอร์ต” ที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศนั้น มีความสำคัญอย่างไร นั่นก็คือ เป็นหนังสือที่ใช้แสดงตัวตน ว่าเราคือใคร มาจากไหน ใช้เมื่อเวลาเดินทางไปต่างประเทศนั่นเอง


        ประเทศไทยนั้น มีพาสปอร์ตด้วยกัน 4 ประเภท

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู)

     พาสปอร์ตแบบทั่วไป ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป   หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี 

2. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม)

   หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี  ผู้ถือพาสปอร์ตเล่มนี้ต้องใช้ในราชการเท่านั้น  พาสปอร์ตไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว

 


3. หนังสือเดินทางฑูต (หน้าปกสีแดงสด)

   หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุเดินทางไม่เกิน 5 ปี  ( ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ )    ออกให้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้

1.พระบรมวงศ์และพระนัดดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส

3.พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ

4.ประธานองคมนตรี และองคมนตรี

5.นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

6.ประธานและรองปรานสภาผู้แทนราษฎร์ ประธานและรองประธานวุฒิสภา

7.ประธานและรองประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์

8.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครอง

9.อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

10.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ

11.ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการต่างประเทศ

12.ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ

     คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่ หรือทำการศึกษาอยู่ และบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

13.คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลในข้อ 2-8

14.บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ

     หรือภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

 

4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว)

อายุเดินทาง 2 ปี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. หนังสือเดินทางพระ: ออกให้สำหรับภิกษุและสามเณร                                                                                 
ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ

2. หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์                                                                                                                 
ออกให้ชาวมุสลิมเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

 

 

 

PASSPORT ต่างจาก VISA อย่างไร

พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่ออกให้คนสัญชาติของตนใช้เป็นเอกสารแสดงตนในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ก่อนจะเดินทางต้องนำพาสปอร์ต 
วีซ่า คือ เอกสารที่แต่ละประเทศจะขอเรียกดูจากคนสัญชาติอื่น เพื่ออนุญาตให้คนสัญชาติอื่นๆ เดินทางเข้ามายังประเทศตนได้ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นบัตรผ่านเข้าประเทศ

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทาง 

     ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว หรือ ทำงาน ธุรกิจ เรียน ฯลฯ ท่านควรศึกษากฎข้อบังคับภายในประเทศ และธรรมเนียมปฎิบัติก่อน เพื่อความปลอดภัย และไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะความไม่รู้ กรณีที่หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านหาย ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าสถานฑูตประเทศไทยในประเทศนั้น ๆ ทันที  เพื่อขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราว เล่มสีเขียวสำหรับใช้เดินทางกลับประเทศ บางประเทศมีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้า-ออก และอยู่ในประเทศนั้นได้ โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อใช้ในการเข้าประเทศนั้นๆ โดยระยะเวลาที่แต่ละประเทศอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นๆ ไม่เท่ากัน ซึ่งมาดังต่อไปนี้ 

ประเทศที่สามารถอยู่ได้ 90 วัน

เกาหลีใต้ , บราซิล , เปรู , อาร์เจนตินา , ชิลี , เอกวาดอร์ , ปานามา 

South Korea , Brazil , Peru , Argentina , Chile , Ecuador , Panama 

 

ประเทศที่สามารถอยู่ได้ 30 วัน

มาเลเซีย , ลาว , เวียดนาม , ฮ่องกง , มาเก๊า , อินโดนีเซีย , มองโกเลีย , รัสเซีย , ตุรกี , สิงคโปร์ , มัลดีฟส์ , แอฟริกาใต้ , เซเชลส์ 

Malaysia , Lao , Vietnam , Hong Kong , Macau , Indonesia , Mongolia , Russia , Turkey , Singapore , Maldives , South Africa , Seychelles 

 

ประเทศที่สามารถอยู่ได้ 21 วัน

ฟิลิปปินส์ , Philippines

 

ประเทศที่สามารถอยู่ได้ 15 วัน

ญี่ปุ่น , Japan

 

ประเทศที่สามารถอยู่ได้ 14 วัน

บรูไน , บาร์เรน , กัมพูชา

Cambodia , Bahrain , Negara Brunei Darussalam

 

ข้อยกเว้นกรณีพิเศษ

สำหรับประเทศ ไต้หวัน สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เลย ส่วนประเทศที่วีซ่าของท่านยังไม่หมดอายุของประเทศมีดังต่อไปนี้         

ประเทศออสเตเลีย , ประเทศนิวซีแลนด์ , ประเทศแคนนาดา , ประเทศอเมริกา , ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศในทวีปยุโรป (Schengen) , อังกฤษ UK. 

________________________________________

 

ขอบคุณที่มาของข้อมูล: https://travel.mthai.com/news/142217.html และ https://www.thairath.co.th/content/501713

 รูปภาพจาก กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ