บริษัท วิสดอม เวิลด์ แอนด์ ทราเวล จำกัด   เราเป็นบริษัททัวร์นำเที่ยว ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทรับทำ หรือ ยื่น VISA บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ให้คำแนะนำ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้าน VISA ในทุกรูปแบบ ทุกประเภท และหลากหลายประเทศ  ทางเรามีบริการรับจองห้องพัก โรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน รวมทั้ง บริการรับแปลเอกสาร ทุกบริการเรามีไว้เพื่อความสะดวกสบายให้กับทางท่านลูกค้า

 

VISION WITH WISDOM ”

 

           บริษัทเรามีนโยบายและ มุมมองวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะเรื่องของการบริการและทำงาน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ บริการด้วยใจทุกระดับไม่แบ่งประเภทลูกค้า นี้คือสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และด้วยความรู้ประสบการณ์ที่สะสมมานานในเรื่องของ VISA เกือบทุกประเทศ / ประเภท  ,ทัวร์ , ภาษา และเรายังคัดสรรทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี เข้าใจความต้องการและเข้าถึงลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งทางเราให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษ ถือว่าเราได้ตอบโจทย์ลูกค้าส่วนใหญ่ เราได้แบ่งทีมงานที่ชำนาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรง

           ฝ่าย Creative/Admin  มีหน้าที่ชี้แจงและให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของท่านลูกค้า ในการสัมภาษณ์ในเรื่อง VISA ให้คำแนะนำและข้อมูลในเรื่องทัวร์ หรือจองตั๋วเครื่องบิน และนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านลูกค้าทุกท่าน

           ฝ่าย  Translation  มีหน้าที่ติดต่อประชาสัมพันธ์กับลูกค้าทุกสัญชาติ และตอบคำถามของท่านลูกค้าชาวต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเรื่อง VISA หรือ TOUR และยังช่วยแปลเอกสารของท่านลูกค้าที่มีความต้องการที่จะใช้บริการได้อย่างดี เราเชื่อว่าเป็นการบริการที่ลูกค้าจะได้รับความประทับใจอย่างแน่นอน

           ฝ่าย  Documentation  มีหน้าที่จัดทำเอกสารและกรอกเอกสารในด้าน VISA , ทัวร์ ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ และตามความต้องการของท่านลูกค้าทุกรูปแบบ เพื่อความสะดวกของท่านลูกค้า

           ฝ่าย  Messenger  เพื่อความสะดวกสบายของท่านลูกค้า เราจึงมีพนักงานที่ดูแลเรื่องการจัดส่งเอกสาร , จ่ายบิล รับ-ส่ง ท่านลูกค้าในบริเวณใกล้ๆ ให้กับท่านลูกค้า  เราหวังว่าทีมงาน  Messenger  จะมีประโยชน์ ประหยัดเวลา และ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านลูกค้าเป็นอย่างดีเยี่ยม อย่างแน่นอน