ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา 3 วัน 2 คืนสายการบิน
ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 9,999 บาท
ติดต่อสอบถาม

           ระยะเวลา           3 วัน 2 คืน

           รวมอาหาร          5 มื้อ

            ประเทศ            ฮ่องกง

           สายการบิน          Royal Jordanian

           

ทัวร์ฮ่องกง นำท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น แวะชมหยก ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ Lowu สู่วัดกวนอู ชมพิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น Shenzen Museum สู่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ สมุนไพรจีน สู่เกาะลันเตา นั่งกระเช้า Ngong ping 360 พบกับสถานปัตยกรรมจีนโบราณของหมุ่บ้านวัฒนธรรมนองปิง นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนเนมที่ City gate Outlet จองได้แล้ววันนี้