ทัวร์อินเดีย เนปาล สักการะสังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 46,500 45,500 บาท
ติดต่อสอบถาม

          ระยะเวลา           7 วัน 6 คืน

          รวมอาหาร          17 มื้อ

          ประเทศ             อินเดีย , เนปาล

          รหัสทัวร์             WDT182143

          

ทัวร์อินเดีย เนปาล เราจะนำท่านไปแสวงบุญ กราบพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ สวนลุมพินิวัน สถานที่ประสูติ ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ , เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนาและเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพาน สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดู อายุกว่า 4,000 ริมแม่น้ำคงคา ฯลฯ