ทัวร์อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม เดลี 5 วัน 4 คืน สายการบิน
ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 33,900 บาท
ติดต่อสอบถาม

            ระยะเวลา          5 วัน 4 คืน

            รวมอาหาร         10 มื้อ

            ประเทศ            อินเดีย

            รหัสทัวร์            WDT155844

            

ทัวร์อินเดีย ชมเมืองหลวงแห่งชมพูทวีป สัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ชม ทัชมาฮาล และพระราชวังอัคราฟอร์ท ในเมืองอัครา นครสีชมพูแห่งราชสถาน พระราชวังแอมเบอร์ ในเมืองชัยปูระ และช้อปปิ้งสินค้าในตลาด ฯลฯ