ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
39,999.00 บาท
49,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

          ระยะเวลา           8 วัน 5 คืน

          รวมอาหาร          15 มื้อ

          ประเทศ             รัสเซีย

          รหัสทัวร์            WDT181004

          

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เที่ยวชมความงามของพระราชวังแคทเธอรีน ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมอนุสาวรีย์ชัยชนะสงครามสวีเดนที่ป้อมปีเตอร์และปอล ชมเมืองปีเตอร์ฮอฟ , พระราชวังฤดูหนาว ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด เที่ยวทอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน เดินที่ยวย่านจัตุรัสแดง ช้อปปิ้ง ฯลฯ