ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
59,888.00 บาท
61,888.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

           ระยะเวลา           7 วัน 4 คืน

           รวมอาหาร          11 มื้อ

           ประเทศ             เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตฯ

           รหัสทัวร์             WDT154482

           

ทัวร์ยุโรป เราจะนำท่านสู่หมู่บ้านอองกีเชม พาชมมหาวิหารเซ็นต์มาติน ชมน้ำตกไรน์  แวะถ่ายรูปกับทะเลสาบคอนสแตนซ์ ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทวาดุซ สู่หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุด 360 องศา ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ฯลฯ