Translation Service


       ทางเรา บริษัท วิสดอม เวิลด์ แอนด์ ทราเวล จำกัด มีบริการรับแปลเอกสารข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในการยื่นขอวีซ่าของประเทศต่างๆ  หรือแปลเอกสารที่ใช้ในทางธุรกิจ การเรียนฯลฯ เรามีการรับรองการแปลภาษาโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและภาษาโดยตรง เรารับแปลเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน เราสามารถนำเอกสารมาแปลเป็นภาษาไทย  หรือเอกสารที่เป็นภาษาไทยเราก็สามารถนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้  หากท่านเลือกที่จะใช้บริการเรา เรารับประกันเรื่องของความถูกต้องของคำแปลในเอกสาร เราจะตรวจสอบก่อนส่งงานให้ลูกค้าก่อนเสมอ และตามระยะเวลาที่กำหนด 

                         บริการซื่อตรง รวดเร็ว และชัดเจน ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและมาใช้บริการทางเราเป็นอย่างยิ่ง

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ : 02 589 0227 หรือ  096 656 2419
EMAIL : wisdomtourandtravel@gmail.com , EMAIL : wisdomworldandtravel.com